Rzeczoznawstwo majątkowe

Usługi

Rzeczoznawstwo majątkowe

Oferta:

  • wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działek gruntu, gruntów rolnych, gruntów leśnych),
  • wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych,
  • wyceny nieruchomości lokalowych (lokali użytkowych, lokali mieszkalnych),
  • wyceny nieruchomości budynkowych,
  • wyceny ograniczonych praw rzeczowych (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej), inne wyceny zgodnie z art. 174 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Oferujemy swoim Klientom kompleksową obsługę w zakresie wycen nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych dla różnych celów (np. sprzedaży, podziału majątku po rozwodzie, działu spadku, zabezpieczenia wierzytelności hipotecznej i szeregu innych). Wyceniamy również liczne prawa do nieruchomości takie, jak najem, dzierżawa, bezumowne korzystanie, służebności itd.). Mamy doświadczenie wynikające z szeregu przeprowadzonych projektów, również na zlecenie sądów, prokuratury czy policji.

Podstawowe informacje o naszej działalności, informacje o stosowaniu technologii cookies oraz informacje o polityce ochrony danych osobowych dostępne są w "Uwagach i oświadczeniach prawnych".
× Zamknij