Doradztwo podatkowe i obsługa sporów z organami podatkowymi

 • Strona główna
 • /
 • Doradztwo podatkowe i obsługa sporów z organami podatkowymi

Usługi

Doradztwo prawne i obsługa procesów sądowych

Oferta:

 • prawo pracy – doradztwo prawne i reprezentacja Klientów w sporach, negocjacjach, mediacjach, regulaminy pracy, wzory pism i umów,
 • prawo ubezpieczeń społecznych doradztwo prawne i reprezentacja Klientów w sporach z ZUS (odwołania od decyzji ZUS),
 • prawo spadkowe – doradztwo w zakresie nabycia spadku, testamentu, postępowań o dział spadku, mediacje i negocjacje w zakresie prawa spadkowego,
 • prawo rzeczowe - np. nieruchomości, doradztwo prawne przy zakupie mieszkania, zastępstwo procesowe, sprawy wieczystoksięgowe,
 • prawo zamówień publicznych – kompleksowe doradztwo prawne po stronie zamawiającego lub wykonawcy,
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej w Polsce,
 • pisanie i opiniowanie umów,
 • opinie prawne,
 • kompleksowe prowadzenie postępowań windykacyjnych,
 • prowadzenie – w imieniu Klientów – wszelkiego rodzaju postępowań cywilnych (w trybie zwykłym i w trybach odrębnych, a także postępowań nieprocesowych) i administracyjnych.


Oferujemy swoim Klientom kompleksową obsługę w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji i zastępstwa procesowego przed sądami wszystkich instancji i trybunałami oraz organami administracji publicznej i organami podatkowymi. Mamy doświadczenie wynikające z szeregu przeprowadzonych spraw i projektów.

Podstawowe informacje o naszej działalności, informacje o stosowaniu technologii cookies oraz informacje o polityce ochrony danych osobowych dostępne są w "Uwagach i oświadczeniach prawnych".
× Zamknij